http://www.mord.qmedia.pl/

   

AKTUALNOŚCI

UWAGA - to jest strona archiwalna

Jesteś na archiwalnej (nieaktulanej) stronie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie. Zapraszamy na stronę oficjalną: www.mord.tarnow.pl

Data dodania: 2013-10-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa szkoleniowa (symulator)

Numer postępowania ZP.390-02/13

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia:
Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu zajęć praktycznych na uzyskanie kwalifikacji zawodowych do pracy w transporcie drogowym kwalifikacja wstępna i kwalifikacja wstępna przyspieszona przy wykorzystaniu urządzenia technicznego spełniającego warunki określone w art. więcej

Data dodania: 2013-01-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wynajem 2 pojazdów

Numer postępowania ZP.390-03/13

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Przedmiot zamówienia:
Wynajem 2 pojazdów do przeprowadzenia zajęć praktycznych w części specjalistycznej z wyłączeniem zajęć praktycznych w warunkach specjalnych dla uczestników organizowanych przez Zamawiającego szkoleń w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1, C1+E. więcej

Data dodania: 2013-01-15
   
 
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie | ul. Okrężna 2F | tel/fax 014 626 99 11 | e-mail: osrodek@mord.tarnow.pl
 
strony www, strony internetowe, tworzenie, reklama w internecie, tarnów, poligrafia, hosting, fotografia, wizualizacja, domeny, projektowanie